Pro life združenia 1)  vyzvali v septembri poslancov Národnej rady SR a prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zastavili bezdôvodné potraty, ktoré ubližujú matkám a ich nenarodeným deťom. Vo Švédsku ale beží kampaň nemaj deti – ušetríš CO2. V USA zelení šialenci dokonca navrhli začať jesť deti! Sodoma a Gomora 21.storočia. V skutočnosti je faktom, že európska civilizácia, aj slovenský národ postupne vymierajú. Aj vďaka liberalizmu a voľnej politike umelých potratov. FAKTOGRAF sa preto pozrel na problematiku komplexne a prináša vám zaujímavé aj šokujúce fakty a súvislosti. Slovensko prišlo len vďaka umelým potratom od roku 1990 o minimálne 475 000 nenarodených detí.

Aj keď trend umelých potratov klesá, stále sa pohybujeme rádovo v tisíckach ročne. Viaceré poslanecké kluby sa preto v NR SR usilujú návrhmi obmedziť liberálnu potratovú politiku a prax.  Na okrúhlom stole k téme potratov, ktorý zvolala koaličná SNS (2. 10.) sa stretli zástupcovia len niekoľkých politických strán, preto národniari plánujú ďalšie stretnutie. Dôvodom zmeny je nielen právo nenarodených detí na život, ale aj alarmujúca demografia, sociálny faktor prorodinnej politiky a udržateľnosť dôchodkového systému. Tieto faktory by eliminovali potrebu migrácie. Ak by bol počet umelých prerušení tehotenstva (umelé potraty) od roku 1990 na minime, Slovákov dnes mohlo byť vyše 6 miliónov!

Lebo feminizmus a toaletný papier…

Počas totalitného režimu pred rokom 1989 len málo ľudí našlo odvahu bojovať za ľudské práva. Keď režim, aj totalita padli, zrazu v slobodnej spoločnosti ako huby po daždi začali rásť mimovládne organizácie, venujúce sa ľudským právam. Ich súčasťou je aj feminizmus, gender agenda a ďalšie ideologické konštrukty. Tie si pod krídla zobrali aj právo na potrat. Nás však zaujíma základ všetkých ľudských práv, a to doslovne – právo na život. Pro life ľudia sa snažia chrániť už nenarodené deti pred umelým prerušením tehotenstva – potratmi. Bijú sa tu dve práva navzájom – liberálne právo ženy na rozhodovanie sa 2) a konzervatívne právo pre počaté detí na život! Pro life pritom rešpektuje zdravotné hľadisko ženy. Varovné bitie na poplach má reálne základy v štatistike spôsobu života: počet žien v plodnom veku klesá, Slovenská má natalitu (1,55 v roku 2018) pod priemerom EÚ (1,6). Pokiaľ nie je toto číslo nad 2,0, spoločnosť vymiera, tzn., že viac ľudí zomrie ako sa narodí.

Liberálne feministické organizácie však striktne trvajú na voľnosti potratov. Protirečivo sa skrývajú  za ľudskoprávnu agendu. Tiež propagandisticky pretláčajú kontroverzný Istanbulský dohovor a kritizujú náboženský hodnotový systém. Niektoré využívajú aj demagógiu. Keď konzervatívci alebo citliví poslanci, či pro life organizácie začnú riešiť tento etický problém, o ktorom si aktivisti myslia, že len oni o tom môžu hovoriť,  tak zrazu sa z „hodnotových“ aktivistov stávajú div nie vulgárni materialisti a populisti. Bez komentára sme pre vás vybrali reakciu aktivistky a šéfky OZ Možnosť voľby Adriany Mesochoritisovej: „V situácii, keď si ľudia do zdravotníckych zariadení musia nosiť toaletný papier a mesiace čakajú na vyšetrenia, chcú ženám vnucovať povinné manipulatívne ´poučenia´, tlačiť obrázky plodov a púšťať im zvukové záznamy…“ (pozn. FG: tlkotu srdiečka plodu ako to navrhujú poslankyne za SNS). Aj ďalšie pseudo dôvody, len aby nebol pôrod alebo žena prejavila svoj cit pre materstvo a rodinu sú vybrané zo šuplíka vulgárneho materializmu: „…rodičia stoja v radoch pred škôlkami, aby sa tam ich deti vôbec dostali“. Podľa tejto logiky má žena právo zabiť svoj plod, lebo nechce riskovať čakanie na škôlku! Smutné je, že práve ženy-feministky stoja v čele takýchto neženských opatrení…

Psychické problémy

Preto uvádzame fakty z výskumov a štúdií, ktoré sa zmerali na psychický stav ženy po potrate. Ide o ďalší negatívny faktor v neprospech ultraliberálnej legislatívy a umelých interrupcií – stresovú reakciu, ktorú niektoré ženy prežívajú po potrate. Niektorí lekári, najmä pro choise,  postabortívny syndróm neuznávajú. Rovnako ako u väčšiny kontroverzií, aj pri potratoch a duševnom zdraví (AMH) ide o interpretáciu akceptovaných faktov. Pozrime sa na tie kritické, ktoré varujú pred ľahkovážnymi potratmi. Zo záverov pätnásťročného výskumu (1995-2009), ktoré uverejnil vedecký časopis The British Journal of Psychiatry 3)   vyplýva, že ženy, ktoré podstúpili potrat, zažívajú o 81% zvýšené riziko problémov s duševným zdravím.  Druhý veľký prieskum robili vedci vo Fínsku. Tí zistili, že v celej populácii žien, ktoré podstúpili interrupciu, je v nasledujúcom roku triapolkrát vyššia úmrtnosť z dôvodu samovrážd, nehôd a vrážd.  Iná štúdia 4)  ukázala, že existuje významne vyššie riziko klinickej depresie u žien, ktoré ukončili svoje prvé tehotenstvo, než u žien, ktoré prvé nechcené dieťa donosili.  Z dlhodobej štúdie amerických žien vyplynulo, že ženy po interrupcii majú o 65% vyššie riziko trpieť dlhodobou klinickou depresiou. Podľa analýzy lekárskych záznamov 56 741 pacientov ženy po umelom potrate boli o 160% častejšie hospitalizované kvôli psychiatrickej liečbe, než ženy po pôrode. 5)  Priscilla Coleman a jej tím zistili, že deti žien, ktoré boli na potrate majú menej priaznivé domáce prostredie a problémovejšie správanie.  Výsledky podporujú názor, že potrat negatívne ovplyvňuje vzťah s ďalšími deťmi a psychickú stabilitu ženy. Národná reprezentatívna štúdia v USA zistila, že u dospievajúcich dievčat, ktoré prerušili neplánované tehotenstvo je päťkrát vyššia pravdepodobnosť, že vyhľadajú pomoc kvôli psychickým a emocionálnym problémom v porovnaní so svojimi rovesníčkami, ktoré plod donosia.  Výsledkom väčšej štúdie z roku 2011 je až viac ako 80%-né riziko mentálnych problémov u žien po potrate. Problémy potvrdzuje štúdia, ktorú publikovali v auguste 2003 v odbornej publikácii British Medical Journal. Tvrdí, že ženy, ktoré podstúpili potrat, boli 7x náchylnejšie spáchať samovraždu ako ženy, ktoré porodili.

Varovný príbeh

Ženy, ktoré majú za sebou potrat, majú zvýšené riziko sklonu k depresii a samovražde. Jade Reesová, 21-ročná študentka a matka už 2-ročnéhom syna z Anglicka, ukončila svoj život (2015) obesením tri  týždne po potrate. Skôr, než páchala samovraždu, vypočula si pieseň o potratenom dieťati „Little Bump“ od Eda Sheerana na svojom mobile. Je to emotívna pieseň o pocte dieťaťu, ktoré spontánne utratili. Zanechala odkaz svojim rodičom, v ktorom uvádza, že sa kvôli potratu veľmi trápi.

Z týchto výskumov a údajov  jasne vyplýva, že interrupcia má veľký dopad na psychický stav ženy a tento problém by ani oni, ani spoločnosť nemali podceňovať, ale zohľadniť aj pri regulačnej legislatíve a sociálnej pomoci.

Feministický hyenizmus

Pri téme regulácie interrupcií feministky zrazu spochybnia dobrý úmysel predkladateľov, vytiahnu nemocničný toaletný papier alebo miesta v škôlke… Pre naše ľudskoprávne aktivistky-feministky je zrazu dostatok toaletného papiera dôležitejší ako opatrenie na dostatok novo narodených zdravých detičiek v národe! Odporný hyenizmus i nepochopenie práce parlamentu, ktorého úlohou je reagovať aj na hodnotové a pro life otázky, dávať riešenia, pripraviť zákon a urobiť všetko pre jeho schválenie. Čiže uvedenie legislatívy, reagujúcej na spoločenské otázky, do života a praxe. Faktom je, že regulácie sú bežnou výbavou mnohých zákonov.

Liberálny názor sa opiera aj o postupné otupovanie citlivosti ľudí. Dvojtvárnosť k rodinnej politike je najvypuklejšia z severských štátov.  Švédsky progresívny eko-fanatizmus v kombinácii s liberálnym farizejstvom vystihuje stále frekventovanejšie slovo „flygskam“, čo znamená „hanba lietať“… lebo CO2. Alternuje mu aj nový pojem alarmistického šialenstva „barnskam“ – čiže hanba mať deti, lebo tiež CO2. „Ak sa rodičia rozhodnú nemať dieťa, ušetria tým 58,6 ton emisií CO2 ročne,“ povedala na seminári na švédskom ostrove Gotland vedkyňa Kimberly Nicholasová z Centra štúdií trvalo udržateľného rozvoja na univerzite v Lundene.

Argumentačný hyenizmus sa neštíti dôvodiť aj štatistikou „zmeny“ postojov verejnosti. Napr., že od roku 1991 sa zdvojnásobil počet ľudí, podľa ktorých je možné interrupciu ospravedlniť. 6)   O tom, že potraty sú v poriadku nás nepriamo presviedča aj Výskum európskych hodnôt (EVS). Ten sa  zameriava na skúmanie hodnotových orientácií v Európe. A tak sa do verejnosti šíri naratív, že interrupcia už na Slovensku nepredstavuje konanie, ktoré by bolo pre väčšinu spoločnosti neospravedlniteľné, ale skôr polarizuje spoločnosť do dvoch približne rovnako veľkých táborov. V prípade, že verejnosť zaujíma opačný postoj ako ideologické dogmy progresívneho aktivizmu, vytiahne sa právo názorovej menšiny.

Vrcholom klimatického šialenstva bolo zrejme vystúpenie eko-aktivistky na stretnutí občanov s  členkou Snemovne reprezentantov USA Alexandrou Ocasio-Cortézovo v New Yorku. „Musíme začať jesť deti! Nemáme dostatok času. Máme príliš veľa CO2,”  hystericky kričala asi 30-ročná žena. “Vy ste tak skvelá, som tak rada, že podporujete novú zelenú politiku. To ale nie je dosť. Aj keby sme vybombardovali Rusko, stále máme príliš veľa ľudí, príliš veľa znečistenia. Takže sa musíme zbaviť detí. To je veľký problém. Nestačí len prestať mať deti. Musíme jesť deti. To je veľmi dôležitá vec,”  dodala aktivistka.

Právo pedofilov áno – právo plodu nie?

Posadnutosť liberálnym a klimatickým šialenstvom naberá čoraz hrozivejšie rozmery. Mainstreamové médiá však opatrne mlčia, alebo dokonca prilievajú olej do ohňa.

Na druhej strane „pokrokovo“ a na zmenu stereotypov nás paradoxne aktivisti nútia k „scitlivovaniu“  k menšinám, inakosti či migrantom. Feministickí aktivisti z tretieho sektora a liberálne denníky (napr. denník N, SME) však pravidelne ospravedlňujú nielen interrupcie, ale dokonca relativizujú sexuálne deviácie ako nedávno pedofíliu. V liberálnej tlači sa dočítame, že pedofili nie sú zločinci.  7)   Pritom právo pedofilov sa ospravedlňuje všeobecným právom na objekt svojej lásky…  Dokonca zástupca šéfredaktorky denníka SME Jakub Filo manipulatívne relativizoval pedofíliu. Napísal, že pedofili majú právo na život bez predsudkov. 8)

Liberalizmus postupuje a otupuje srdcia ľudí

Zvláštne, že rovnakú citlivosť liberáli, feministky, klimatickí a mimovládni aktivisti nemajú pri práve nenarodeného dieťaťa na život a na lásku jeho biologických rodičov a spoločnosti. Z „hodnotového“  výskumu EVS, ktoré sa pravidelne konajú od roku 1991, vyplýva, že viac ako tretina obyvateľov Slovenska schvaľuje umelé prerušenie tehotenstva za istých konkrétnych okolností. Za posledných 25 rokov nastal viditeľný pokles spoločenského súhlasu s tým, že asistované zabitie plodu predstavuje konanie, ktoré nie je možné ospravedlniť za žiadnych okolností. Kým v roku 1991 zastávalo konzervatívny názor na potraty 34,5 percenta obyvateľov Slovenska, v roku 2017 ich bolo 20 percent. Naopak, pri názore, že interrupcia je konanie, ktoré je možné ospravedlniť, bol zaznamenaný benevolentný nárast z 6,3 percenta v roku 1991 na 21,8 percenta v roku 2017. Zarážajúce, že hrubnutím citlivosti postojov ľudí protirečivo argumentujú „ľudsko“ aj „právni“ aktivisti. Ak sa však verejnosť stavia opačne k iným témam, tak liberáli vyťahujú kartu angažovanej pokrokovej menšiny-elity…

Možnosť voľby alebo boj pohlaví?

Aktivistka rodovej agendy, feminizmu a „práve žien“ z feministickej organizácie Možnosť voľby Adriana Mesochoritisová sa hlasno angažuje aj voči regulačným opatreniam národniarov, sťažujúcich vykonanie umelého potratu, aj voči výhradám a neprijatiu Istanbulského dohovoru. FAKTOGRAF poukazuje na paradox, že mimovládka Možnosť voľby (2001) tvrdí, že jej záleží na zdraví žien, ale bez mihnutia oka dáva odmietavé vyjadrenia k pro life opatreniam, chrániacich práva nenarodených detí. Z cieľov tohto združenia trčí ideológia a politizovanie á la „občiansky aktivizmus“ ako kôl z plota. Na svojej webstránke sa chvália, že najmä v posledných  rokoch svojej činnosti významne prispievajú k otvoreniu diskusie o rodovo necitlivých aspektoch verejných politík… a že prinášajú množstvo kritických pohľadov na reálne napĺňanie princípov rodovej rovnosti na Slovensku.

Rodová ideológia zneužíva boj pohlaví. Ide o agendu, ktorú štedro podporuje aj sorosova Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS).Nadácia finančne podporila aj masívnu kampaň OZ Možnosť voľby  na podporu Istanbulského dohovoru, do ktorého liberáli prepašovali aj LGBTI agendu. NOS dotovala sumou 15 000 eur (prerozdelením tzv. nórskych fondov EEA Grants) projekt Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu, v ktorom ako partneri boli aj mimovládky Aspekt a Možnosť voľby. Už v roku 200, len rok po vzniku poskytol Soros novej mimovládke grant 470 000 SKK na „mediálnu kampaň proti zákazu interrupcií na Slovensku“.

FAKTOGRAF s údivom zistil, že na ideologickú agendu združenia pani Mesochoritisovejpravidelne prispievajú značnými sumami aj viaceré rezorty vlády – napr. práce, sociálnych vecí a rodiny či rezort spravodlivosti. Ministerstvo zahraničných vecí tiež podporilo aktivity na podporu propagácie a nátlaku na prijatie kontroverzného a poslancami odmietnutého Istanbulského dohovoru! OZ Možnosť voľby sa zapája aj do LGBTI agendy. Na stránke www.životnepartnerstvo.sk figuruje medzi partnermi spolu s Nadáciou otvorenej spoločnosti a ďalšími liberálnymi organizáciami, vrátane LGBTI ako napr. Dúhový Pride Bratislava, Transfúzia, Odyseus…

Projekt stránky životné partnerstvo (pre geyov a lesby) vznikol aj vďaka podpore 30 188,15 eura z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorého správcom v rokoch 2009-14 bola Nadácia otvorenej spoločnosti. Asi by nás nemalo prekvapiť, že medzi 140 mimovládnymi organizáciami podporujúcimi protivládne protesty v roku 2018 s názvom “za slušné Slovensko” figuruje aj mimovládka Možnosť voľby. V podstate stále tie isté zosieťované a finančne dotované liberálne mimovládne organizácie tretieho sektora masovo podpismi a výzvou podporili aj klimatický alarmizmus vo forme študentských piatkových klimatických štrajkov. Aj túto výzvu podpísali, ako inak, feministické organizácie ASPEKT a Možnosť voľby.

Je najvyšší čas postaviť sa za život

Preto FAKTOGRAF k citlivej téme umelých potratov v závere poukazuje na paradox, že pôrodnosť rastie v chudobných regiónoch Subsaharskej Afriky a súčasne tam majú prísne zákony na vykonanie umelých potratov, aj napriek faktu, že ide o príjmovo chudobné regióny sveta! Úplný zákaz potratu má napr. Senegal, Egypt, Angola, Kongo, Gabon, Mozambik v Afrike; Nikaragua a Honduras v Latinskej Amerike; Irak, Laos a Filipíny v Ázii. Naopak, naša mapka ukazuje, že bohatý sever planéty má nízku pôrodnosť na jednej strane a uvoľnenú potratovú politiku a prax, umožňujúcu vymierajúcej euroatlantickej civilizácii vykonávať potraty.

Ekonomika nie je faktor pre potraty

Od roku 1993 do roku 2008 sa priemerný príjem na obyvateľa v subsaharských afrických ekonomikách takmer nezmenil. Mierny nárast z 742 dolárov na 762 dolárov ročne 9)  predstavuje len zlomok nie z ročného, ale dokonca len mesačného platu priemerného Európana!

Chudoba sa navyše v tomto regióne zvyšuje, takže pre európske ženy, ktoré podstupujú interrupcie z materiálnych dôvodov, by sa tento dôvod nemal brať do úvahy. Podľa údajov Svetovej banky kým v roku 1993 žilo v subsaharskej Afrike približne 25% najchudobnejších z 5% na svete, do roku 2008 to bolo už takmer 60%. Paradoxne kontinent s najrýchlejším rastom populácie Afrika (31-34) má nižšiu mieru potratov na 1000 obyvateľov ako Latinská Amerika (33-48) či Ázia (36). Problémy s preľudnatosťou sa potom prenášajú migráciou najmä na Európu.

Ľudskoprávna agenda proti nenarodeným deťom

Ochranu života matky rešpektujú aj návrhy, ktoré sa objavili v slovenskom parlamente. Írsko bolo donedávna nielen zeleným, ale aj pro life ostrovom v Európe. Umelé prerušenie tehotenstva bolo v Severnom Írsku protiprávne, ak nie je priamo ohrozený život matky. Liberálni aktivisti to však prezentovali, ako to, že ženy sú údajne nútené podstúpiť interrupciu v iných častiach Spojeného kráľovstva. A tak súd v Belfaste po rozhodnutí britského Najvyššieho súdu,  že zákon o umelom prerušení tehotenstva platný v Severnom Írsku je v rozpore s článkom 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, toto tradičné opatrenie zrušil. Aj tu vidíme, že liberálne právo medzinárodných organizácií a legislatívna prax štátov sa nadraďujú nad konzervatívne právo ochrany života. Záštita života nenarodených detí tak stále ťahá aj legislatívne za kratší koniec povrazu. Dokedy? Uvidíme, čo sa udeje na zvýšenie ochrany života plodu a života matky na druhom okrúhlom stole, ktorý zvolala SNS pred októbrovou schôdzou NR SR.

autor: Lýdia Krpáčová

© FAKTOGRAF. Upozornenie. Autorské práva vyhradené. Akékoľvek použitie a šírenie častí alebo celku článku alebo infografiky je dovolené len s uvedením zdroja https://faktograf.online/  Zdieľanie na sociálnej sieti Facebook bez obmedzení.

ODKAZY:

  1. Aliancia za rodinu, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Asociácia za život a rodinu a iniciatíva 40 dní
  2. najčastejšie ekonomické dôvody
  3. In: The British Journal of Psychiatry, zväzok 199, 3.vydanie, september 2011, s.180-186; Priscilla K.Coleman: Potrat a duševné zdravie: kvantitatívna syntéza a analýza výskumu uverejneného v rokoch 1995 -2009
  4. REARDON, D. C. a J. R. COUGLE
  5. hodnotenie prebehlo v období od 90 dní do 4 rokov po interrupcii alebo pôrode. 4
  6. od roku 1991 sa zdvojnásobil počet ľudí, podľa ktorých je možné interrupciu ospravedlniť. Zdroj: prieskum, Sociologický ústav SAV: Za posledných 25 rokov sa názory na potraty menia…
  7. viď článok:  https://domov.sme.sk/c/22161004/ako-pedofili-dokazu-prezit-plnohodnotny-zivot.html#ixzz61NJGlmkY
  8. https://komentare.sme.sk/c/22162410/aj-pedofil-ma-pravo-na-zivot-bez-predsudkov-a-odsudzovania.html#ixzz61NLmZGKr
  9. merané v roku 2005 v amerických dolároch upravených o paritu kúpnej sily

Zdroje:

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/528021-okruhly-stol-k-potratom-sa-zopakuje-strany-maju-predstavit-svoje-navrhy/

http://osf.sk/wp-content/uploads/2015/02/VS_2002.pdf

http://www.zivotnepartnerstvo.sk/o-nas/organizacie

https://www.hrl.sk/assets/files/obsah/343-klima_strajk_spolocne_vyhlasenie_MVO.pdf

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/460086-mesochoritisova-premier-podlahol-tlaku-cirkvi/

https://www.guttmacher.org/abortion-legality-worldwide

https://www.economist.com/free-exchange/2014/01/21/standing-still-but-going-backwards

https://plus7dni.pluska.sk/zahranicie/svedi-zblaznili-hanbia-plodit-deti-lebo-su-neekologicke

https://komentare.sme.sk/c/22162410/aj-pedofil-ma-pravo-na-zivot-bez-predsudkov-a-odsudzovania.html#ixzz61NK4YP9k

https://genderdatabaza.wordpress.com

http://documents.worldbank.org/curated/en/914431468162277879/pdf/WPS6719.pdf

https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide

http://rachel.rodinabb.sk/vyskumy/vyskumy/

https://www.40dnizazivot.sk/clanky/39-zial-ktory-nasledoval-po-potrate-doviedol-21-rocnu-studentku-k-samovrazde

https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/abortion-and-mental-health-quantitative-synthesis-and-analysis-of-research-published-19952009/E8D556AAE1C1D2F0F8B060B28BEE6C3D